FÁZE NULTÁ - Jak to začalo

01.12.2018

Intro

Téma našeho projektu vzniklo prakticky o pár let dříve, kdy jsem při volných sobotních večerech brouzdala webem a hledala ideální film na večer. Když už se podařilo vybrat film, který odpovídal mým požadavkům, tak jsem zjistila, že není nikde dostupný, a nebo k tomu nejsou žádné titulky (a to ani anglické). Napadlo mne, jak by bylo příjemné mít pouze jeden portál, kde si vyberu nějaký film a hned zjistím, zda je k dispozici ke shlédnutí v nějaké filmotéce, v TV archivu či ke stažení na nějakém úložišti. A to je právě tématem našeho projektu. Měla jsem štěstí, že toto téma se líbilo i Míše, mé projektové partnerce, se kterou jsem se domluvily na spolupráci již v prvních týdnech Digitální akademie. 

V následujících řádcích popisujeme celý náš projekt od A do Z s tím, že jsme se snažily, aby popis byl zaměřen opravdu na "jádro" věci, aby se čtenář nemusel probírat zbytečnou "omáčkou". Pokud se občas přeci jen nevyhneme nějakému citově podbarvenému komentáři, tak to jen proto, že se tomu nedalo vyhnout:)

Pokud by měl někdo zájem o další informace k projektu, neváhejte se na nás obrátit - kontakty naleznete zde

Malá poznámka na úvod - u všech kapitol našeho povídání je datum 1. 12. 2018, je to čiště z důvodu řazení článků, aby první kapitola byla jako první příspěvek atd. 

Pod laskavým odborným vedením... 

Našimi mentory byli Lukáš Urban a Andrea Krupková ze společnosti Nestlé. Andrejka byla přes měsíc mimo ČR, takže jsme většinu projektu řešily s Lukášem, kterému velmi děkujeme za jeho trpělivost, odborné vedení a čas, který si pro nás vždycky našel.

Plán akce

Poté, co jsme se s mentory na první schůzce definitivně dohodli na tématu, položili jsme si tyto zásadní otázky:

-- Co je naším cílem ve vývoji aplikace v rámci DA (s deadlinem do 4. prosince 2018)?

--  Jaké si nastavíme milníky ve vývoji aplikace?

--  Kde získáme data a jaké nástroje použijeme?

Jasný cíl

Náš cíl zněl jasně - navrhnout prototyp webové aplikace na výběr filmů a pokusit se začlenit maximum našich nápadů a představ (a že jich bylo).

Ideální model naší aplikace by měl nabídnout:

Bylo nám jasné, že se jedná o velký projekt. S ohledem na skutečnost, že jsme s vývojem aplikací neměly s Míšou doposud žádné zkušenosti (na rozdíl od našich mentorů😊), bylo nutné si říci, co bude našim primárním cílem ("musíme stihnout" ), a co až sekundárním ("bylo by úžasné, když něco z toho stihneme, či alespoň naznačíme cestu, jak to lze udělat").  Primární cíle jsme v předešlém obrázku označily hvězdičkou.

Milestones - co teď a co potom? Jak to celé probíhalo?

Celý vývoj probíhal ve čtyř fázích - viz následující obrázek.

Použité technologie a nástroje

Po dohodě s mentory jsme v projektu použily následující nástroje a technologie:

-- HTML/CSS/BOOTSTRAP - pro tvorbu frontendu

-- SQL SERVER (databáze), SQL Management Studio - pro správu naší databáze IMDB

-- JAVASCRIPT - JQUERY / AJAX

-- PYTHON + FLASK - framework pro rozběhnutí naší webové stránky

-- www.canva.com - výroba loga, faviconu a obrázků na home-page

A následovala fáze hledání dat... o tom více v následující kapitole.